DOSYPY WIBRACYJNE

JEDNOSTKI AUTONOMICZNE

ZastosowanieWymiary I Chrakterystyka

ZASTOSOWANIE WIBRACYJNE DO DOSYPÓW

W procesie produkcji przemysłowej, często niezbędnym jest magazynowanie i podawanie części za pomocą dosypów napędzanych przez wibratory elektromagnetyczne. Te elementy systemu są stosowane we wszystkich sektorach przemysłu, zarówno w sektorze motoryzacyjnym, jak również spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym lub mechanicznym.

CZYM DOKŁADNIE SĄ DOSYPY?

W układzie podawania, dosyp wibracyjny, zwany również Jednostką Autonomiczną, znajduje się nad podajnikiem wibracyjnym, a jego użycie jest wskazane w wielu zastosowaniach. Jest to element autonomiczny, który pozwala na niezależne przechowywanie i dozowanie elementów do podajnika wibracyjnego. Ponadto zapewnia obecność elementów w misie podajnika, jeśli ta nie ma wystarczającej pojemności, by pomieścić wystarczającą ilość sztuk wymaganą przy określonym czasie pracy. W niektórych zastosowaniach jest to wręcz niezbędne ze względu na rodzaj podawanego produktu, szczególnie w odniesieniu do ciężaru elementów, a przez to ich załadunku.

Dosyp wibracyjny składa się z napędu liniowego, tacy lub pojemnika ze stali nierdzewnej, a całość sterowana jest elektroniczną jednostką regulacji amplitudy. Jego funkcją jest przechowywanie i dozowanie elementów do wibracyjnej jednostki pozycjonującej po otrzymaniu właściwego sygnału z czujnika poziomu.

Wybór modelu dosypu zależy od kilku czynników związanych z podawanymi elementami. Jest on wybierany, z jednej strony, w zależności od rodzaju, wymiarów i wagi transportowanych elementów, a z drugiej strony, w zależności od czasu autonomii lub pojemności magazynowej wymaganej przez klienta.

W TAD opracowaliśmy dwa typy jednostek autonomicznych czyli dosypów: jeden składa się z napędu wibracyjnego i pojemnika połączonego z nim na stałe (jednostka VC), o pojemnościach od 1 do 50 dm³, a drugi składa się z napędu wibracyjnego, tacy wibracyjnej połączonej z nim na stałe i pojemnika bez wibracji (jednostka VT), o pojemności od 25 do 400 dm³, szczególnie odpowiedni do ciężkich detali.

Dysponujemy szeroką gamą liniowych napędów wibracyjnych, a są to modele, VD-20, VD-30, VD-60 i VD-70, które pozwalają nam zaspokoić wymagania stawiane przez naszych klientów.

Konstrukcja dosypu musi umożliwiać załadunek w warunkach nie szkodliwych dla podawanego elementu, które gwarantują regularny i płynny rozładunek, przede wszystkim w oparciu o działanie grawitacji oraz najlepiej bez możliwości klinowania przez wzajemny nacisk elementów.

Umieszczenie elementów powyżej górnego poziomu pojemnika podajnika wibracyjnego powoduje, iż w niektórych realizacjach wysokość załadunku może przekroczyć wysokość 1400mm, co utrudnia dosypywanie detali. W takim przypadku zaleca się zastosowanie transportera pionowego, który będzie pełnił tę samą funkcję co dosyp wibracyjny, ale z ładunkiem na niższym poziomie.

Dosypy wibracyjne firmy TAD są solidne i niezawodne, o wysokiej jakości wykończenia, a strefy mające kontakt z podawanymi elementami są wykonane z materiałów odpowiednich dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.