O TAD

Jesteśmy Twoim partnerem w dostawie części

Nasze wartości

WARTOŚCI

Gwarancja: dbamy o jakość naszych produktów i towarzyszymy naszym klientom w ich rozwoju.

Profesjonalizm: pracujemy z rygorem i pasją, aby osiągnąć doskonałość w każdym z naszych zespołów.

Pokonywanie: dostosowujemy się do zmian z rozdzielczością, elastycznością i talentem, w naszym poszukiwaniu ciągłego doskonalenia.

Zaangażowanie: uczciwe wypełnianie każdej z tych wartości, w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich osób tworzących organizację, od pracowników po klientów.

Odpowiedzialność społeczna: z wrażliwością, różnorodnością i uczciwością przyczyniamy się do dobrobytu ludzi i naszego otoczenia.

MISJA

Produkujemy urządzenia do pozycjonowania części, które przyczyniają się do rozwoju firm poprawiając ich konkurencyjność.

WIZJA

Być punktem odniesienia w dziedzinie podawania części, dostosowywania się do nowych technologii i potrzeb klientów, a także przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju i postępu społecznego.

Zbudujmy coś razem