PODAJNIKI WIBRACYJNE I PODAJNIKI OKRĄGŁE

CO TO?ZASADY DZIAŁANIAPARAMETRY

CO TO SĄ PODAJNIKI WIBRACYJNE I PO CO CI ONE POTRZEBNE?

W przemyśle istnieje ogromna różnorodność procesów wymagających stałego podawania, gdzie wzajemne połączenie między jednym a drugim urządzeniem musi być ujednolicone i zsynchronizowane w celu zwiększenia jego efektywności i wydajności.

Podajniki wibracyjne, zwane również podajnikami okrągłymi lub wibratorami, regulują podawanie elementów i pozwalają aplikować produkt do kolejnego miejsca w sposób zsynchronizowany i zorganizowany.

STRUKTURA PODAJNIKA WIBRACYJNEGO

Podajnik wibracyjny składa się z misy i okrągłego wibratora. Wibrator elektromagnetyczny jest elementem napędzającym, powodującym ruch elementów, zarówno w jednostkach pozycjonujących, jednostkach autonomicznych i jednostkach łącząco-magazynujących. Jeden podajnik tworzą dwie masy elastycznie połączone (masa aktywna i masa reaktywna) oraz posiada naturalną częstotliwość odpowiadającą oscylacji, zgodnie z krzywą rezonansu, o identycznej częstotliwości wzbudzenia wywołanego przez pole magnetyczne jednego lub kilku elektromagnesów.

PODAJNIK WIBRACYJNY: ELEMENTY

Misa lub zbiornik jest zwykle wykonany ze stali nierdzewnej i posiada wewnętrzne wyścielenie z tworzywa syntetycznego lub jest polerowane jako specjalne wykończenie, w celu odpowiedniego przesuwu elementów jak również by zapobiec uszkodzeniu delikatnych części oraz zmniejszeniu poziomu hałasu. Posiadamy 3 typy mis o kształcie cylindrycznym, stożkowym lub schodkowe.

To, co nazywamy jednostką pozycjonującą, obejmuje podajnik okrągły, wyznaczający przesuw elementów po okręgu, a które to elementy ruchomą masą poprzez spiralne rampy przesuwane są do wyznaczonego wyjścia i w trakcie pozycjonowane zgodnie z ustaleniami.

Podstawowym zadaniem tego urządzenia, powszechnie znanego jako podajnik wibracyjny, jest pozycjonowanie, w ustalony wcześniej sposób, elementów otrzymanych luzem i chaotycznie, transportowanie tak zorientowanych, aż do wyjścia, gdzie zostaną opróżnione. W TAD posiadamy najszerszą gamę podajników na rynku, co pozwala objąć szeroki zakres działań związanych z naszą działalnością. Nasze podajniki okrągłe to połączenie naszej własnej technologii ze sprawdzoną jakością, trwałością oraz z długowiecznością, która może sięgać 30 lat.

Nasze jedyne ograniczenia technologiczne wynikają wyłącznie z tych występujących w tej specjalizacji. Jako przykładem, posłużmy się niektórymi parametrami związanymi z naszymi podajnikami wibracyjnymi:

– Średnice lub promienie pojemników: od 100 do 2000mm.
– Objętość obrabianych elementów: od 1mm³ do 3dm³.
– Waga jednostkowa obsługiwanych sztuk: od 0,001gr do 2kg.
– Szybkość podawania: od najmniejszych (cykl przerywany) do największych (maszyny kinematyczne).
– Obsługiwane części: od dużych i ciężkich do lekkich i delikatnych, od najprostszych po najbardziej skomplikowane geometrycznie.