JEDNOSTKA ŁĄCZĄCO-MAGAZYNUJĄCA

Systemy podawania. Jednostki łącząco-magazynujące. TAD specjalistą w swojej dziedzinie.

Jednostka łącząco-magazynująca jest podajnikiem liniowym, taśmowym lub transporterem przenośnikiem, który łączy jednostkę pozycjonującą z jednostką produkcyjną lub urządzeniem.

Taśmy transportujące

Podajniki liniowe