PODAJNIKI LINIOWE

URZĄDZENIA WIBRACYJNEKRYTERIA WYBORUMODELE

WYDAJNOŚĆ PODAJNIKÓW I WIBRATORÓW LINIOWYCH

Podajniki liniowe lub wibratory liniowe, zwane również jednostkami łącząco-magazynującymi, umieszcza się za okrągłymi podajnikami wibracyjnymi i ich zastosowanie często jest niezbędne lub zalecane w większości systemów podawania. Podajnik liniowy jest elementem łączącym jednostkę dokonującą selekcji i stanowiskiem odbioru lub linią technologiczną. Ponadto reguluje zmienne natężenie dostarczanych elementów z jednostki selekcyjnej i gwarantuje obecność części do odbioru przez gniazdo/stację odbiorczą, zapewniając w ten sposób utrzymanie wymaganego czasu cyklu pracy związanego z dostarczoną maszyną lub punktem pobierania detali. Z drugiej strony, pozwala na określenie liniowej prędkości przesuwania elementów już spozycjonowanych, a także na kontrolowanie pracy i zatrzymywanie okrągłego podajnika wibracyjnego, dzięki zastosowaniu czujnika saturacji.

Jednostka Łącząco-Magazynująca składa się z wibracyjnego podajnika liniowego do którego zamontowana jest prowadnica, zwana również kanałem podającym, po którym przemieszczają się wcześniej spozycjonowane elementy, regulowane skrzynką sterowania.

W szeroko pojętym przemyśle, bardzo powszechne jest wykorzystywanie do wszelkiego typu transportu i podawania, przenośników wibracyjnych napędzanych przez wibratory elektromagnetyczne.

KRYTERIA WYBORU WIBRACYJNYCH PODAJNIKÓW LINIOWYCH

W tych urządzeniach wibrator elektromagnetyczny jest elementem napędowym, który przemieszcza elementy do przodu. Składa się z zestawu utworzonego przez dwie elastycznie połączone masy (masa aktywna i masa reaktywna) oraz jednego lub więcej elektromagnesów.

Model danego liniowego podajnika wibracyjnego projektuje się do wielu różnorodnych zastosowań, jednakże każdy posiada pewne ograniczenia. Przy wyborze modelu liniowego podajnika wibracyjnego należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów, w tym: długość (większa długość dla większej prędkości) i szerokość, która zawsze ma powiązanie z ewentualnymi skrętami. Należy również wziąć pod uwagę stosunek mas, ponieważ napęd jest jednostką utworzoną przez dwie masy połączone sprężynami i elastycznie izolowanymi na zewnątrz. Dolna masa (reaktywna) jest na ogół od 2 do 3 razy cięższa od górnej (aktywna: płyta aluminiowa + prowadnica). Amplituda drgań i prędkość liniowa są odwrotnie proporcjonalne do mas. Masa bierna ma zatem niższą amplitudę i wytwarza niższą prędkość liniową.

Kolejnym punktem do rozważenia jest prowadnica, która musi mieć wystarczającą sztywność, aby wibrować zgodnie z płytą aluminiową i nie generować własnych wibracji, które mogłyby zakłócać cały system. Trzeba oszacować również moc wibracji podajnika, która jest absorbowana z różnych stron i różnych przyczyn, by uzyskać oczekiwany efekt.

MODELE WIBRACYJNYCH PODAJNIKÓW LINIOWYCH

W TAD posiadamy najszerszą na rynku gamę podajników liniowych z modelami VL-30, VL-60, VL-70 i VL-80, co pozwala nam obejmować szerokie spektrum działań związanych z naszą działalnością. Wykonujemy na przykład specjalne podajniki z wieloma kanałami w celu utrzymania wysokich wydajności. Model jednostki łącząco-magazynującej, który będzie używany w każdej aplikacji, jest stworzony zgodnie z geometrią i pozycją transportowanego elementu.
Urządzenia nasze to rozwiązania bardzo wydajne, niezawodne, korzystne i dochodowe, o prawie nieograniczonym okresie użytkowania, ponieważ wykorzystane komponenty posiadają dużą wytrzymałość.