SYSTEMY PODAWANIA

Podajniki Płytowe: Precyzyjne i Efektywne Rozwiązania dla Twojej Produkcji

System podawania selekcjonuje, orientuje i pozycjonuje części i elementy ułatwiając ich dalszą obróbkę, montaż i ich obsługę. Systemy podawania służą odbieraniu luźnych i chaotycznie ułożonych elementów, ustawianiu ich we właściwej pozycji oraz dostarczaniu ich do kolejnego procesu produkcyjnego z odpowiednią częstotliwością, oraz wydajnością.

SYSTEMY PODAWANIA

Jednostki Pozycjonujące

Jednostki Łącząco-Magazynujące

Jednostki Autonomiczne

NASZE SYSTEMY PODAWANIA

Wszystkie nasze systemy podawania są dostosowane do potrzeb klienta.

Jednostka Autonomiczna Nadstawna

Jednostka Autonomiczna z Podnoszeniem

Konfiguracje
Specjalne

ELEMENTY SYSTEMU PODAWANIADECYZJA O AUTOMATYZACJI

Podawanie dynamiczne zawiera cały zakres działań wynikających z manipulowania elementami podanymi luźno i chaotycznie, aż do momentu podania ich w sposób zorientowany i spozycjonowany, jeden za drugim, w procesie automatycznej obróbki.

Proces ten wynika z połączenia kilku konkretnych technik:

1) Siły napędowej tworzącej bazę naszych urządzeń by umożliwić płynność przemieszczania obsługiwanych elementów.

2) Selekcji, pozycjonowania oraz odrzucania elementów na ich ścieżce, w celu zapewnienia ich ostatecznej wydajności i uzyskanie zawsze tej samej pozycji.

3) Nieodłącznego transportu części, to znaczy konfiguracji i obróbki powierzchni, po których elementy te muszą się przemieszczać, w oparciu o ich geometrię, wymagania wydajności, wymogi higieniczne i itp… oraz żeby zachowało walory estetyczne.

4) Wzajemnego połączenia kompletnych urządzeń w celu uzyskania autonomicznej linii procesu, który składa się z jednostki pozycjonującej, jednostki autonomicznej i jednostki łącząco-magazynującej.

System podawania to wzajemne powiązanie dwóch lub więcej jednostek funkcjonalnych, które tworzą jednorodny zestaw zdolny do przyjęcia wszystkich dostępnych zasobów fizycznych i sekwencyjnych. Selekcjonuje, orientuje i ustawia elementy tak, by umożliwić ich późniejszą obsługę i montaż. Podajnik wibracyjny odbiera części w chaotycznej masie pochodzące z dosypu lub pojemnika (jednostki autonomicznej) ustawia i pozycjonuje je do wymaganej pozycji i dostarcza do jednostki łącząco-magazynującej, aż do miejsca odbioru z linii produkcyjnej.

Rozróżnia się dwa typy systemów podawania:

Podstawowy system bazowy, składa się z jednostki pozycjonującej (podajnik wibracyjny) i jednostki łącząco-magazynującej (podajnik liniowy) zamontowanych na płycie nośnej lub stole. Jest to idealny system podawania w celu aplikowania (funkcja łączenia) i umożliwia uśrednienie statystycznych zmian wydajności (funkcja magazynowania).

Podstawowe systemy bazowe pozwalają ponadto na wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych, w celu uniknięcia nadmiernego naporu, by zmniejszyć hałas, zużycie sprzętu, zniwelować niewłaściwą obsługę części, uniknąć nierównej pracy urządzenia, itd.

Kompletny system składający się z trzech urządzeń: jednostki autonomicznej (dosypu), jednostki pozycjonowania i jednostki łącząco-magazynującej połączonych ze sobą na płycie nośnej lub stole, w różnych konfiguracjach jest idealną formułą odpowiadającą wszelkiego rodzaju wymaganiom.

Systemy podawania TAD znajdują się w czołówce pod względem selekcji, orientacji i pozycjonowania części, oferując wysoki poziom jakości i niezawodności dla wszystkich sektorów: farmaceutycznego i zdrowotnego, kosmetycznego, elektronicznego, motoryzacyjnego, ślusarskiego, spożywczego i napojów, zabawkarskiego oraz w przemysłowych procesach wibracyjnych: mechanizacji, montażu podzespołów, umieszczaniu wkładek we wtrysku tworzyw sztucznych, spawaniu, pakowaniu i sztancowaniu, drukowaniu, nitowaniu.