Unitats enllaç-pulmó

La unitat enllaç-pulmó és un vibrador rectilini, lineal o transportador de banda que uneix una unitat de posicionament amb una unitat o equip de producció.

CINTES TRANSPORTADORES

VIBRADORS LINEALS