/  Ресурси  /  Спецификации

TAD GROUP следва стриктно спецификациите на NIST (National Institute of Standards and Technology) за качествено и безопасно провеждане на тестовете за анализ и оценка на сигурността:

При одит на сигурността на информационни системи: NIST SP 800-115
При водене на обучения: NIST SP 800-50
При пенетрейшън тест на уеб приложения: NIST SP 800-115
  https://www.nist.gov/
Open Web Application Security Project (OWASP) е световна организация с нестопанска цел, която цели да подобри общата сигурност на софтуера. При извършване на тестовете за анализ и оценка на сигурността, TAD GROUP следва методологията и се ръководи по препоръките на OWASP за надеждна проверка на сигурността на системите.
https://www.owasp.org/