/  Услуги  /  Тест за социално инженерство

Тест за социално инженерство

(Social engineering test)


Социалното инженерство е техника за психологическа манипулация на хората, която разчита на използването на слабости в човешката природа. Услугите на TAD GROUP, свързани с това, включват няколко категории, които ще оценят податливостта към манипулиране на служителите на компанията:

  • Spear Phishing
  • Spear Phishing е техника, която е насочена към определен набор от физически лица, като се създават персонализирани имейли

  • Water Holing
  • Water holing има за цел да оползотвори доверието на потребителите в сайтовете, които редовно посещават

  • Vishing
  • Vishing или "гласов phishing" е подклас на фишинга, при който нападателят разчита само на гласова комуникация като средство за експлоатация

Последните проучвания в индустрията показват, че повече от 30% от всички нарушения, които водят до значително изгубване на данни или изтичане на информация, се дължат на успешни атаки на социален инженеринг. Широко се вярва, че най-слабата връзка в защитата на киберсигурността са служителите. Поради това препоръките за социално инженерство се препоръчват особено за големи компании с голям брой служители, работещи с чувствителна информация.