/  Ресурси  /  Уики

С цел по-лесна достъпност до информация, разработихме собствена уики страница където биват описвани различните методи на атака. Тези описания се използват под формата на рефенции в крайния продукт (доклада), който всеки един наш клиент получава след финализирането на тестовете по избраната услуга.

При услугите съответствие с GDPR, пенетрейшън тест на уеб приложение, мрежови пенетрейшън тест, одит на информационни системи сканиране за уязвимости и тест за социално инженерство, клиентът получава завършен доклад, включващ цялата събрана от екипа ни информация относно откритите уязвимости. Като част от всеки един доклад, за всяка една от откритите уязвимости, има предоставена референция към нашата уики страница за допълнителна информация.

Защита на данните

съхранение на информация

Сървърна сигурност

сигурността на инфраструктурата

Бази данни

конфигурация и добри практики

Уеб уязвимости

уязвимости при уеб приложения