VIBRADORS LINEALS

Un client, una solucióTAD = ProfessionalitatRentabilitat

A la indústria, és habitual necessitar transportar productes mitjançant transportadors vibrants impulsats per vibradors electromagnètics.

EL RENDIMENT D’ALIMENTADORS I VIBRADORS LINEALS

Els vibradors lineals o impulsors lineals, també anomenats Unitats d’Enllaç-Pulmó, se situen després dels alimentadors vibratoris i la seva incorporació és imprescindible o aconsellable en la major part de les aplicacions. El vibrador lineal és l’element d’enllaç entre la Unitat de Selecció i l’Estació de Recepció o línia de procés. A més, regula la cadència variable del flux de la Unitat de Selecció i assegura la presència de la peça disponible a l’Estació de Recepció, tal com exigeix la seqüència de l’automatisme associat a la màquina o el punt de treball proveït. D’altra banda, permet definir una velocitat lineal d’avenç de les peces ja posicionades, així com controlar la marxa i l’atur de l’alimentador vibratori, incorporant-hi un sensor de saturació.

Una Unitat d’Enllaç-Pulmó consta d’un vibrador rectilini o lineal a què va unida una guia, també anomenada canal, pel qual avancen les peces prèviament posicionades, gestionat per un controlador. Normalment, també ajudades pel sistema de bandes transportadores.

CRITERIS PER ESCOLLIR UN D’AQUESTS VIBRADORS

En aquests equips el vibrador electromagnètic és l’element motriu que impulsa les peces per al seu avenç. Consisteix en un conjunt format per dues masses unides elàsticament (massa activa i massa reactiva) i un o diversos electroimants.

Un model de vibrador concret es dissenya per a una gamma d’aplicacions i queda fitat entre certs límits. Cal considerar diversos criteris a l’hora d’escollir el model de vibrador, entre els quals, la longitud (major longitud per a més velocitat) i l’amplada del vibrador lineal, que va relacionada amb la torsió.

També s’haurà de considerar la relació de masses, ja que el vibrador és una unitat formada per dues masses, unides per ressorts, i aïllades elàsticament de l’exterior. La massa inferior (reactiva) és, en general, entre 2 i 3 vegades més pesada que la superior (activa: plat alumini+guia). L’amplitud vibratòria i la velocitat lineal són inversament proporcionals a les masses. La massa reactiva, per tant, té menor amplitud i imprimeix menys velocitat lineal.

Un altre punt a considerar és la guia, que ha de tenir prou rigidesa per vibrar a l’uníson amb el plat d’alumini i no adquirir una vibració pròpia que pugui interferir en la del sistema vibratori. I per fi, es considerarà la potència instal·lada del vibrador, absorbida per diferents causes, per satisfer totes les prestacions.

MODELS DE VIBRADORS LINEALS

A TAD disposem de la gamma de vibradors lineals més àmplia del mercat amb els models VL-30, VL-60, VL-70 i VL-80, cosa que ens permet abastar tot l’ampli espectre de realitzacions afins a la nostra activitat. Realitzem, per exemple, vibradors rectilinis especials amb múltiples canals per tal de mantenir cadències altes. El model d’unitat enllaç-pulmó que s’utilitzarà en cada aplicació es defineix en funció de la geometria i de la posició de la peça a transportar.

Aquests equips ofereixen sempre una solució eficient, fiable i rendible, amb una vida útil gairebé il·limitada, ja que els seus components tenen una gran robustesa.