Unitats d’autonomia


Una unitat d’autonomia és la part del sistema que subministra peces a granel a la unitat de posicionament, garantint la seva descàrrega suau i regular.

TREMUGES

ELEVADORES