TREMUGES VIBRATÒRIES

UsosMesures i característiques

USOS DELS VIBRADORS PER A TREMUGES

Durant el procés de producció industrial és habitual necessitar emmagatzemar productes mitjançant tremuges vibratòries impulsades per vibradors electromagnètics. Aquests elements s’usen en tots els sectors industrials, tant en el sector de l’automoció, com en l’alimentós, farmacèutic, cosmètic o mecànic, entre altres.

QUÈ SÓN EXACTAMENT LES TREMUGES VIBRATÒRIES?

En un sistema d’alimentació, la tremuja vibratòria, també anomenada Unitat d’Autonomia, se situa per sobre de l’alimentador vibratori i la seva incorporació és aconsellable en moltes aplicacions perquè és l’element d’autonomia que permet emmagatzemar les peces i dosar-les fins a l’alimentador vibratori.

A més, assegura la presència de peces en la cuba, si aquesta no disposa de capacitat pròpia suficient com per a admetre la quantitat de peces equivalent al temps d’autonomia desitjat. En algunes aplicacions, és fins i tot imprescindible a causa de la tipologia del producte a alimentar, particularment pel que fa al pes de càrrega.

MESURES I CARACTERÍSTIQUES DE LES TREMUGES VIBRATÒRIES

Una tremuja vibratòria consta d’un vibrador rectilini i d’una tremuja o pala en acer inoxidable, gestionada per una unitat electrònica de regulació d’amplitud. La seva funció és emmagatzemar, evacuar i dosificar a granel les peces, segons un senyal que rep intermitències de l’alimentador vibratori.

COM TRIAR UNA TREMUJA VIBRATÒRIA?

L’elecció del model de tremuja depèn de diversos factors inherents a les peces.  Es tria, d’una banda, segons el tipus, les dimensions i el pes de les peces a transportar i, d’altra banda, sobre la base del temps d’autonomia o capacitat d’emmagatzematge requerida pel client.

TIPUS D’UNITATS VIBRATÒRIES QUE TROBARÀS EN TAD.

A TAD hem desenvolupat dos tipus d’unitats d’autonomia vibratòries: una composta per un vibrador i una pala anomenada tremuja estàtica (unitat VC), amb capacitats que van d’1 a 50 dm³ i una altra composta per un vibrador i una pala-calaix anomenada tremuja dinàmica (unitat VT), amb capacitats de 25 a 400 dm³, especialment indicada per a les peces pesades.

A més, disposem d’una àmplia gamma de vibradors rectilinis per a tremuges de vibració amb els models VD-10, VD-20, VD-30, VD-60 i VD-70, gamma que ens permet abastar tot l’ampli espectre de realitzacions afins a la nostra activitat.

COM ÉS EL DISSENY?

El disseny de la tremuja ha de fer possible la seva càrrega en condicions no perjudicials per a les peces que hagi de contenir i assegurar-ne una descàrrega regular i suau, d’acord amb l’acció de la gravetat, preferiblement, sense possibilitat d’encunyament per pressió.

La disposició de les peces per sobre del nivell superior de la cuba de l’alimentador vibratori penalitza la seva incorporació en els casos on la normativa de les empreses es regeix per l’ergonomia, ja que el seu nivell de reposició de peces supera, en general, l’altura de 1.400 mm. En aquest supòsit, s’aconsella incorporar un elevador-transportador que realitzarà la mateixa funció però amb una càrrega a un nivell inferior.

Les tremuges de TAD són robustes i fiables, amb un acabat exigent, i les parts en contacte amb les peces estan fetes amb materials de construcció aptes per a la indústria farmacèutica i alimentària.