CINTES TRANSPORTADORES INDUSTRIALS

FuncióTipusPersonalització

COMESA DE LES BANDES TRANSPORTADORES

Les cintes o bandes de transport tenen diverses funcions dins de la indústria: poden ser un component a les cadenes de muntatge, funcionar com a extracció en processos de fabricació, ajudar en el transport de càrregues i actuar a manera d’enllaç.
A TAD, utilitzem els transportadors de banda com a alternativa a vibradors lineals amb guia per a la funció d’Enllaç-Pulmó, quan les característiques de les peces, la velocitat o el nivell sonor sol·licitats així ho requereixen.

QUÈ SÓN LES CINTES DE TRANSPORT?

Una cinta transportadora o un transportador de banda és un sistema de transport continu format per: un bastidor generalment de perfil d’alumini anoditzat i una banda contínua que es mou entre dos tambors, accionada per un motor elèctric associat a un reductor que transmet les revolucions desitjades al corró, o tambor tractor, que arrossega la banda corresponent, transportant-hi les peces requerides.

COM FUNCIONA UNA BANDA TRANSPORTADORA?

Tots els transportadors disposen de guies de canalització d’acord amb la peça a transportar i amb la necessitat de mantenir la posició o orientació de les peces fins que es lliurin a l’estació receptora o màquina a alimentar. Les canalitzacions poden ser d’acer inoxidable, poliamida, regulables en amplada i altura en el cas de transportar una gamma de peces, abatibles o amb registres per a evacuació ràpida de peces.

TIPUS DE BANDES TRANSPORTADORES

Hi ha una àmplia varietat de cinta transportadora, per la qual cosa la seva longitud i amplada venen definides per la dimensió de les peces a transportar i pels requisits de la màquina o dispositiu a alimentar.

COM SÓN LES NOSTRES BANDES PER TRANSPORTAR MATERIALS

Les nostres cintes de transport tenen una llargada de 450 a 3000 mm, una amplada de 40, 80 o 120 mm i es presenten en múltiples de 40 mm, amb gruix o alçada de 40 mm. Els rodets o tambors són així mateix d’un diàmetre de 40 mm.
La velocitat lineal d’avenç de la banda o la cinta transportadora pot ser fixa o regulable mitjançant la instal·lació d’un variador de freqüència.

BANDES INDUSTRIALS TRANSPORTADORES PERSONALITZADES

Per tal d’aconseguir la màxima personalització, i, per tant, la satisfacció de cada client, es poden efectuar realitzacions especials si l’aplicació així ho requereix, com per exemple, per a indústries específiques com l’alimentària, la farmacèutica o per a material clínic amb exigències FDA, substituint el xassís d’alumini anoditzat i els rodets d’acer tractats per altres d’acer inoxidable.

AVANTATGES I BENEFICIS PER USAR CINTA TRANSPORTADORA

Tal com passa amb els vibradors lineals (Unitats Enllaç-Pulmó) és imprescindible la incorporació de cintes per al transport en la major part de les aplicacions i aconsellable per les raons següents:

Opera com a element d’enllaç entre la Unitat de Posicionament i l’Estació de Recepció o línia de procés.

Regula la cadència variable del flux de la Unitat de Posicionament, i assegura, així, la presència de la peça disponible a l’Estació de Recepció, tal com exigeix la seqüència de l’automatisme associat a la màquina o punt de treball proveït.

Permet de definir una velocitat lineal d’avenç de les peces ja posicionades.

Permet controlar la marxa i l’atur de l’alimentador vibratori, incorporant-hi un sensor de saturació.