Cintes transportadores industrials

Home » Cintes transportadores industrials
FuncióTipusPersonalización

COMESA DE LES BANDES TRANSPORTADORES

Les cintes o bandes de transport tenen diverses funcions dins de la indústria: poden ser un component a les cadenes de muntatge, funcionar com a extracció en processos de fabricació, ajudar en el transport de càrregues i actuar a manera d’enllaç.
A TAD, utilitzem els transportadors de banda com a alternativa a vibradors lineals amb guia per a la funció d’Enllaç-Pulmó, quan les característiques de les peces, la velocitat o el nivell sonor sol·licitats així ho requereixen.


QUÈ SÓN LES CINTES DE TRANSPORT?

Una cinta transportadora o un transportador de banda és un sistema de transport continu format per: un bastidor generalment de perfil d’alumini anoditzat i una banda contínua que es mou entre dos tambors, accionada per un motor elèctric associat a un reductor que transmet les revolucions desitjades al corró, o tambor tractor, que arrossega la banda corresponent, transportant-hi les peces requerides.

COM FUNCIONA UNA BANDA TRANSPORTADORA?


Tots els transportadors disposen de guies de canalització d’acord amb la peça a transportar i amb la necessitat de mantenir la posició o orientació de les peces fins que es lliurin a l’estació receptora o màquina a alimentar. Les canalitzacions poden ser d’acer inoxidable, poliamida, regulables en amplada i altura en el cas de transportar una gamma de peces, abatibles o amb registres per a evacuació ràpida de peces.

TIPUS DE BANDES TRANSPORTADORES

Hi ha una àmplia varietat de cinta transportadora, per la qual cosa la seva longitud i amplada vénen definides per la dimensió de les peces a transportar i pels requeriments de la màquina o dispositiu a alimentar.

COM SÓN LES NOSTRES BANDES PER TRANSPORTAR MATERIALS?

Les nostres cintes de transport tenen una llargada de 450 a 3000 mm, una amplada de 40, 80 o 120 mm i es presenten en múltiples de 40 mm, amb gruix o alçada de 40 mm. Els rodets o tambors són així mateix d’un diàmetre de 40 mm.
La velocitat lineal d’avenç de la banda o la cinta transportadora pot ser fixa o regulable mitjançant la instal·lació d’un variador de freqüència.


BANDES INDUSTRIALS TRANSPORTADORES PERSONALITZADES

Per tal d’aconseguir la màxima personalització, i per tant la satisfacció de cada client, es poden efectuar realitzacions especials si l’aplicació així ho requereix, com per exemple, per a indústries específiques com l’alimentària, la farmacèutica o per a material clínic amb exigències FDA, substituint el xassís d’alumini anoditzat i els rodets d’acer tractats per altres d’acer inoxidable.

AVANTATGES I BENEFICIS PER USAR CINTA TRANSPORTADORA

Tal com passa amb els vibradors lineals (Unitats Enllaç-Pulmó) és imprescindible la incorporació de cintes per al transport en la major part de les aplicacions i aconsellable per les raons següents:

Opera com a element denllaç entre la Unitat de Posicionament i lEstació de Recepció o línia de procés.

Regula la cadència variable del flux de la Unitat de Posicionament, i assegura, així, la presència de la peça disponible a l’Estació de Recepció, tal com exigeix la seqüència de l’automatisme associat a la màquina o punt de treball proveït.

Permet de definir una velocitat lineal d’avenç de les peces ja posicionades.

Permet controlar la marxa i l’atur de l’alimentador vibratori, incorporant-hi un sensor de saturació.